Divendres, 19.12.2014
 
Condicions generals d'˙s del web
CatDiÓleg
 
 

1 .- Llegeixi detingudament aquestes condicions abans de procedir a la lectura de la pàgina web de AMISTAT 2000, SL

El visitant accepta i està obligat segons les condicions que aquí s'exposen. L'usuari en utilitzar el PORTAL accepta les presents condicions generals i està obligat a utilitzar el PORTAL, els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb les mateixes. L'usuari accepta que l'ús del PORTAL, dels serveis i els continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva. Si no està d'acord amb les presents condicions generals haurà d'abandonar el PORTAL.
 
2 .- AMISTAT 2000, S.L. es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment i sense previ avís. Per això, l'usuari s'obliga a revisar les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al PORTAL.
 
3 .- La utilització de certs serveis oferts pel PORTAL estan sotmesos a condicions particulars, que poden completar i / o modificar les Condicions Generals que s'exposen aquí. Per això, l'usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars.
 
Tant les Condicions Generals com les Particulars es completen amb els avisos, reglaments d'ús i instruccions que es posen en coneixement de l'usuari per AMISTAT 2000, SL
 
1 - Objecte de les presents condicions particulars.
 
Aquestes Condicions Particulars i les Condicions Generals d'utilització de la Pàgina, en tot allò no previst per les primeres, regulen la utilització de la Pàgina d'Internet www.catdialeg.cat (d'ara endavant la "Pàgina") que és titularitat d’AMISTAT 2000, SL (d'ara endavant AMISTAT 2000) amb CIF B-62443734, domicili al carrer Monestir, 10, 08034 de Barcelona, Espanya, telèfon: 93252 14 20; fax: 93.203 abril 1997, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 33191, foli 132, full número 225.485, inscripció 1 ª.
 
2 - Modificació de les presents condicions particulars.
 
AMISTAT 2000 es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en aquestes Condicions Particulars obligant els usuaris a llegir-les amb atenció, així com les Condicions Generals, cada vegada que vulguin utilitzar la pàgina, així com en la pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.
 
AMISTAT 2000 es reserva el dret de denegar o retirar l'accés al PORTAL i / o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís als usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les particulars que els siguin d'aplicació.
 
3 - Propietat intel·lectual i / o propietat industrial.
 
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la pàgina www.catdialeg.cat
i dels seus continguts (textos, logos, imatges, sons, àudio, vídeo, programari ..) pertanyen a AMISTAT 2000 o, si escau, a terceres persones . L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.
 
Els Usuaris s'hauran d'abstenir d'obtenir, i fins i tot d'intentar obtenir, informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol tipus de material accessible a través de la Pàgina o dels Serveis (d'ara endavant, els "Continguts") utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en la pàgina o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, dels Serveis i / o dels Continguts.
 
AMISTAT 2000 no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i / o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la Pàgina, els Serveis o els Continguts.
 
4 - Prohibició de difusió dels Continguts i informació subministrada.
 
Els Usuaris s'obliguen a fer servir els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es comprometen a no:
 
(a) utilitzar els Continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la Llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic;
 
(b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 
(c) suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de AMISTAT 2000 o dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació que puguin contenir els Continguts;
 
(d) utilitzar els Continguts i, en particular, la informació de qualsevol tipus obtinguda a través de la Pàgina o dels Serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
 
catdialeg.cat perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats a la seva seu exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
 
5 - Introducció de Links, Enllaços, Hiperenllaços o Hipervincles.
 
Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la pàgina (en endavant, el "Hiperenllaç"), sense perjudici que AMISTAT 2000 des d'aquest mateix instant es reserva el dret de denegar-, hauran complir, com a mínim, les condicions següents:
 
(a)   L'Hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la pàgina, però no podrà reproduir-la de cap manera;
(b) No es crearà cap explorador ni border environment sobre la pàgina;
 
(c) No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la Pàgina i els Serveis i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que AMISTAT 2000 ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç;
 
(d) Excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web en què s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a AMISTAT 2000;
 
(e) La pàgina web en què s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats i / o a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers. L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre AMISTAT 2000 i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de AMISTAT 2000 dels seus continguts o serveis.
 
6 - Obligació de confidencialitat sobre els continguts i informació dels Serveis prestats per AMISTAT 2000 als Usuaris.
 
En relació als serveis a disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent. Catdiàleg.cat compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus usuaris i els manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de regulació del tractament de dades de caràcter personal, tal com figura en aquesta pàgina.
 
7 - Protecció de dades
 
La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de AMISTAT 2000, SL, i en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l'usuari en tot moment, i de no recaptar informació innecessària sobre l'usuari.
 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l'informem que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l'enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als nostres fitxers, com a titulars i responsables d'aquests. L'enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.
 
Tanmateix l'informem que tots els nostres fitxers estan legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s'han d'aplicar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.
 
7.1 Ús de les seves dades personals
 
Les dades que li demanem són les adequades, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, però les dades demanades són d'obligada resposta per poder complir amb la finalitat de la seva sol·licitud. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, veraços i pertinents per a la finalitat per la qual els hi demanem.
 
La nostra pàgina web, recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic:
 
·         En l'enllaç "Inicia una sessió / Subscriure aquest butlletí" pot facilitar-nos les seves dades personals amb la finalitat de remetre periòdicament el nostre diari digital Cat Diàleg, per mitjà del correu electrònic facilitat, i informacions relacionades que puguin ser del seu interès. Les seves dades seran incorporades al nostre fitxer de "Subscriptors".
 
·         En l'enllaç "Subscripcions de suport" pot facilitar-nos les seves dades personals amb la finalitat de remetre periòdicament el nostre diari digital Cat Diàleg, per mitjà del correu electrònic facilitat, i informacions relacionades que puguin ser del seu interès, o, si s'escau, tramitar el import voluntari de les aportacions. Les seves dades seran incorporades al nostre fitxer de "Subscriptors".
 
·         En l'enllaç "Comentaris" pot facilitar-nos els seus comentaris en relació a les publicacions aparegudes en el nostre diari. Les seves dades seran incorporades al nostre fitxer de "Subscriptors".
 
·         Així mateix, posem a disposició la nostra adreça de correu electrònic, amb la finalitat que ens demani qualsevol tipus d'informació, suggeriment, aclariment o dubte, o ens remeti cartes del lector o audiovisuals. Si vostè inclou dades personals en el seu correu electrònic, o la seva adreça conté dades personals, ens autoritza a incorporar als nostres fitxers corresponents, si AMISTAT 2000 ho considera convenient, i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privacitat.
 
AMISTAT 2000, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.
 
7.2 Drets d'accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals
 
En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment, es podrà dirigir a la següent adreça: AMISTAT 2000, SL, carrer de Francesc Darder, n º 16, baixos, 08034 de Barcelona, adjuntat còpia del seu DNI.
 
Considerem que si no cancel·les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que AMISTAT 2000 ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.
 
7.3 Comunicacions de dades
 
AMISTAT 2000 l'informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos.
 
7.4 Seguretat de les seves dades personals
 
Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que AMISTAT 2000 ha adoptant totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial Decret 1720/2007 regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.
 
7.5 Actualització de les seves dades
 
És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informe sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat d'aquests.
 
7.6 Comunicacions comercials per correu electrònic
 
Tenint en compte que el principal mitjà de comunicació entre AMISTAT 2000 i l'USUARI és per mitjà de l'adreça de correu electrònic facilitada, l'informem que utilitzarem aquest mitjà per a totes les comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat del nostre portal, i en conseqüència, en compliment de l'article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament per els destinataris, l'informem que l'acceptació de les presents condicions d'ús, implica la seva autorització expressament per a remetre els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant això, si vostè no desitja rebre les nostres comunicacions comercials per correu electrònic pot oposar-se a les mateixes a l'adreça dalt indicada, o en cada va enviar que li remetem.
 
AMISTAT 2000, no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.
 
AMISTAT 2000 pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixi en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquest web.
 
8. - Utilització de la Pàgina, dels Serveis i dels Continguts sota l'exclusiva responsabilitat dels usuaris.
 
Els Usuaris són conscients i accepten, voluntàriament, que l'ús de la Pàgina, dels Serveis i dels Continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva.
 
9. - Exclusió de garanties i responsabilitat
 
9.1  Exclusió de garantia i responsabilitat pel funcionament del PORTAL i dels serveis:
 
AMISTAT 2000 no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del PORTAL, dels seus serveis i continguts. Per això, no respon pels possibles danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar per als usuaris. Tot això sense perjudici del que preveu en les Condicions Particulars.
 
9.2 Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts:
 
a) AMISTAT 2000 no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic dels usuaris o en els documents electrònics o fitxers emmagatzemats en ell.
 
b) AMISTAT 2000 no garanteix la licitud, fiabilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.
 
Per això, AMISTAT 2000 no respon dels possibles danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar per als usuaris, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure's a
 
(a) l'incompliment de la Llei, la moral, els costums generalment acceptades i / o l'ordre públic com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través de la Pàgina;
 
(b) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través de la Pàgina;
 
(c) la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través de la pàgina;
 
(d) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinença i / o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través de la Pàgina;
 
(i) l'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o finalització per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers en relació amb o amb motiu de la prestació de serveis a través de la Pàgina;
 
(f) els vicis i defectes de tota classe dels serveis prestats per tercers a través de la Pàgina.
 
9.3 Exclusió de garanties i responsabilitat pels serveis i continguts allotjats fora del PORTAL: AMISTAT 2000 no respon pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar per als usuaris per aquesta raó.
 
La Pàgina posa o pot posar a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç (com ara, entre altres, enllaços, banners, botons), directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers . La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i eines de cerca a la Pàgina té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació disponible a Internet. AMISTAT 2000 no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i serveis disponibles en aquests llocs enllaçats. AMISTAT 2000 tampoc controla prèviament, aprova, vigila ni fa propis els productes i serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol tipus de material que en els referits llocs enllaçats. Els usuaris, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol tipus de material que en aquests.
 
AMISTAT 2000 no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin deure's a
 
(a) el funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats;
 
(b) el manteniment dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol tipus de material que en els llocs enllaçats;
 
(c) la prestació o transmissió dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol tipus de material que en els llocs enllaçats;
 
(d) la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol tipus de material que en els llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat en la condició general 10.2 en relació amb els continguts i dels serveis prestats per tercers a través de la pàgina.
 
9.4 Exclusió de garanties i responsabilitat per la utilització que els usuaris puguin fer del PORTAL, els serveis i continguts: AMISTAT 2000 no controla ni supervisa que els usuaris utilitzin el PORTAL, els seus serveis i continguts de conformitat amb el que disposen aquestes Condicions Generals i en les condicions particulars que siguin d'aplicació. Per això no assumeix cap tipus de responsabilitat davant de tercers pel comportament dels usuaris.
 
10. - Responsabilitat per danys i perjudicis.
 
Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que AMISTAT 2000 pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals i, si s'escau, de les condicions particulars o de la Llei, en relació amb la utilització de la Pàgina.
 
11. - Privacitat i seguretat en la utilització de la Pàgina i dels Serveis.
 
AMISTAT 2000 no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització de la Pàgina i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del Pàgina i dels Serveis.
 
AMISTAT 2000 exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es poguessin derivar del coneixement que poguessin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan de la pàgina i dels serveis
 
12. - Durada i terminació.
 
La prestació del servei de la Pàgina i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. AMISTAT 2000, però, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i / o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents condicions particulars. Quan això sigui raonablement possible, AMISTAT 2000 advertirà prèviament l'acabament o suspensió de la prestació del servei de la Pàgina i dels altres Serveis.
 
13. - Acceptació de les presents Condicions Generals.
 
L'acceptació de les presents Condicions Generals per part dels usuaris és condició prèvia indispensable i obligatòria per a, si escau, es pugui beneficiar dels Serveis a la Pàgina. Els Usuaris declaren, sota la seva responsabilitat, haver llegit les presents Condicions Generals d'Accés i Ús de la Pàgina íntegrament, i confirmen la seva acceptació.
 
14. - Llei aplicable i submissió a Jutjats i Tribunals
 
Aquestes Condicions Particulars tenen caràcter mercantil i es regiran per les seves pròpies estipulacions, i en el que en elles no estigués previst pel Codi de Comerç, Lleis Especials, Usos Mercantils i si no n'hi pel que disposa el Codi Civil de l'ordenament jurídic espanyol.
 
Ambdues parts acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.