CatDialeg
CatDialeg
CatDialeg
CatDialeg
Culebró fiscal Culebró fiscal

Culebró fiscal

Anàlisi 22 Febrer, 2018 Antoni Durán-Sindreu 0
5 / 5 (2 votes)

Inici » Historic » Culebró fiscal

Fa uns dies, un Ajuntament em va convidar que expliqués la situació fiscal del transport públic de viatgers. Com a molts Consistoris, aquest servei públic es presta a través de concessionaris privats que cobren dels usuaris les tarifes fixades per l’Administració i perceben d’aquesta última els fons públics necessaris per cobrir el dèficit d’explotació, és a dir, la diferència entre el que ingressen per les tarifes i el cost del servei. Més que un servei deficitari, estem, en realitat, davant d’un servei públic cofinançat, ja que el seu finançament prové del beneficiari directe del mateix, això és, de l’usuari, i del seu beneficiari indirecte, és a dir, de la pròpia societat.

El problema va sorgir fa ja alguns anys quan l’Administració, en concret, l’AEAT, va entendre que aquestes aportacions públiques eren en realitat una subvenció vinculada al preu i que, per tant, calia repercutir sobre les mateixes l’IVA corresponent.

Recentment, l’AEAT ha matisat subtilment la seva interpretació i considera ara que aquestes aportacions són, més aviat, la contraprestació a un presumpte contracte de prestació de serveis entre l’Administració Pública i l’operador del transport; interpretació que pren com a referència algunes Resolucions del TEAC. Tanmateix, la seva conseqüència pràctica és la mateixa que abans: cal repercutir l’IVA corresponent.

L’origen de la controvèrsia procedeix d’una dubtosa interpretació per part del TEAC de l’anomenada Sentència Rayon D’Or, interpretació que, com és obvi, l’AEAT ha aplicat.

S’oblida, però, que la jurisprudència consolidada del Tribunal Suprem és que les subvencions-dotació no es poden considerar “subvencions lligades al preu dels serveis que subministra (ni) tampoc (…) com a contraprestació del conjunt d’operacions que realitza l’entitat (ja que la) companyia no porta a terme cap operació (…) a favor de l’Ajuntament que permeti considerar les quantitats que rep com a contraprestació” (STS de 2016.02.17).

I s’oblida, també, que la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea exigeix que perquè hi hagi una subvenció vinculada al preu cal que hi hagi un “avantatge” per a l’usuari que es tradueixi en una reducció del preu del servei que aquest hauria de pagar en el cas que la subvenció no existís en el marc d’un mercat comparable i potencialment possible; circumstància aquesta que no passa en el nostre cas ja que ens trobem davant d’un servei essencial de competència exclusiva. Aquest és també el criteri de la DGT que, en la seva Resolució V0794-11, de 28 de març 2011, relativa als habitatges de protecció oficial, assenyala que “no es compleix el requisit assenyalat (incidència de la subvenció en el preu de l’operació), ja que el preu de les operacions, tractant-se d’habitatges protegits, està taxat per endavant d’acord amb els preus màxims fixats per l’Administració i no es veu alterat per la concessió de la subvenció, de tal manera que l’esmentada magnitud ve donada per circumstàncies alienes a la voluntat de qualsevol de les parts que intervenen en la seva concessió “.

Per solucionar aquest conflicte, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, aclareix que no són subvencions vinculades al preu ni s’integren en cap cas l’import de la contraprestació, les aportacions dineràries que, sigui quina sigui la seva denominació, i sigui quina sigui la seva forma de gestió, les administracions públiques realitzin per finançar la gestió de serveis públics en què no hi hagi una distorsió significativa de la competència.

Aquesta “clarificació” normativa, com així mateix la defineix la seva Exposició de Motius, està sent interpretada per l’Administració com si es tractés d’una modificació substantiva de la llei vigent amb efectes, per tant, a partir de la seva entrada en vigor.

Tal interpretació ignora que es tracta d’una modificació que recull el criteri jurisprudencial clàssic del TJUE. Cal no oblidar que el concepte de “subvenció vinculada al preu” és un “concepte autònom de Dret Comunitari”, és a dir, un concepte el contingut ha de ser idèntic en tots els estats membres sense que cap d’ells tingui capacitat normativa per atorgar-li un significat diferent del que es deriva de la Sisena Directiva.

En aquest context, i amb la finalitat de garantir la seguretat jurídica, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, “clarifica” el concepte de subvenció vinculada al preu precisant el seu abast d’acord amb els criteris jurisprudencials fixats pel propi TJUE.

Donada la primacia normativa que la Directiva Comunitària té amb relació a l’ordenament intern de cada Estat membre, la clarificació que el legislador fa té doncs la vocació que la seva aplicació es realitzi de forma homogènia d’acord amb els criteris del TJUE.

Per tal motiu, els efectes temporals de la seva aplicació s’han d’estendre a tots els períodes impositius no prescrits.

Des d’aquesta perspectiva, no es tracta d’un problema de retroactivitat sinó de jerarquia de normes i de primacia del Dret Comunitari garantint, doncs, la necessària seguretat jurídica en l’aplicació d’un concepte autònom propi del Dret Comunitari.

És doncs necessari que des de les instàncies superiors s’insti a aplicar adequadament la Directiva  Comunitària i es posi fi a aquest culebró fiscal que, lluny de constituir un supòsit de frau, evasió o elusió, incideix en els Pressupostos Públics, altera els Comptes consolidat donats de les Administracions públiques, altera el finançament local i autonòmic, i altera, també, els costos d’un determinat servei públic.

Print Friendly, PDF & Email

Antoni Durán-Sindreu

És profesor de la UPF i soci-director de Durán-Sindreu, Advocats i Consultors d'Empresa

No hi ha comentaris

Sigues el primer en deixar un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a major informació. ACEPTAR

Aviso de cookies